Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มาบปลาเค้า


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2562 อบต.มาบปลาเค้า 27
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 อบต.มาบปลาเค้า 36
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 อบต.มาบปลาเค้า 33
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 อบต.มาบปลาเค้า 250
5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านาขึงหนัง อบต.มาบปลาเค้า 39
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบ บก.01) อบต.มาบปลาเค้า 51
7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่3 บ้านมาบปลาเค้า อบต.มาบปลาเค้า 41
8 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 20
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.มาบปลาเค้า 76
10 สัญญาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย อบต.มาบปลาเค้า 253
11 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 4 อบต.มาบปลาเค้า 49
12 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ และใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหมู่ 8 อบต.มาบปลาเค้า 40
13 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล อบต.มาบปลาเค้า 42
14 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการขุดลอกดินและเศษวัชพืชหมู่ 8 อบต.มาบปลาเค้า 42
15 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณและราคากลางวัสดุการศึกษา อบต.มาบปลาเค้า 70
16 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 อบต.มาบปลาเค้า 72
17 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 อบต.มาบปลาเค้า 70
18 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(เพิ่มเติม) อบต.มาบปลาเค้า 71
19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560 (เพิ่มเติม)และปี2561 อบต.มาบปลาเค้า 83
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 อบต.มาบปลาเค้า 100
21 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 อบต.มาบปลาเค้า 99
22 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 อบต.มาบปลาเค้า 106
23 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 อบต.มาบปลาเค้า 103
24 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 อบต.มาบปลาเค้า 92
25 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 5 บ้านตาลกง อบต.มาบปลาเค้า 92
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2มาบปลาเค้า อบต.มาบปลาเค้า 96
27 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในอบต อบต.มาบปลาเค้า 138
28 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำหมู่ 6 บ้านตาลกง อบต.มาบปลาเค้า 101
29 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อดลอดแบบเหลี่ยมหมู่ 4 บ้านใหม่ อบต.มาบปลาเค้า 109
30 โครงการก่อสร้างอาคารไทยเวียงตำบลมาบปลาเค้า อบต.มาบปลาเค้า 136

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code อบต.มาบปลาเค้า

นายไชยยา ไขศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

นายศักดา  จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

ไฟไหม้แจ้ง

อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

หรือ
อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้
ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-506200