Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มาบปลาเค้า


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มาบปลาเค้า 3
2 ขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านนาขึงหนัง มาบปลาเค้า 8
3 ประกาศประกวดราคาระบบประปาหมู่บ้านหมู่6บ้านตาลกง อบต.มาบปลาเค้า 33
4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านใหม่ อบต.มาบปลาเค้า 19
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มาบปลาเค้า 24
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 อบต.มาบปลาเค้า 17
7 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ลงระบบ E-GP มาบปลาเค้า 11
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.มาบปลาเค้า 15
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ลง ระบบ e-gp ไตรมาส 4 ปี 2562 มาบปลาเค้า 11
10 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.มาบปลาเค้า 11
11 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2562 อบต.มาบปลาเค้า 412
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ลง ระบบ e-gp ไตรมาส 3 ปี 2562 มาบปลาเค้า 12
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 อบต.มาบปลาเค้า 87
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 อบต.มาบปลาเค้า 74
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ลง ระบบ e-gp ไตรมาส มาบปลาเค้า 11
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 อบต.มาบปลาเค้า 371
17 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านาขึงหนัง อบต.มาบปลาเค้า 86
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แบบ บก.01) อบต.มาบปลาเค้า 87
19 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่3 บ้านมาบปลาเค้า อบต.มาบปลาเค้า 61
20 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 31
21 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.มาบปลาเค้า 101
22 สัญญาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย อบต.มาบปลาเค้า 549
23 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 4 อบต.มาบปลาเค้า 53
24 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ และใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหมู่ 8 อบต.มาบปลาเค้า 46
25 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล อบต.มาบปลาเค้า 47
26 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการขุดลอกดินและเศษวัชพืชหมู่ 8 อบต.มาบปลาเค้า 48
27 ประกาศตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณและราคากลางวัสดุการศึกษา อบต.มาบปลาเค้า 76
28 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 อบต.มาบปลาเค้า 78
29 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 อบต.มาบปลาเค้า 81
30 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561(เพิ่มเติม) อบต.มาบปลาเค้า 77

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code อบต.มาบปลาเค้า

นายไชยยา ไขศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

นายศักดา  จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

ไฟไหม้แจ้ง

อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

หรือ
อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้
ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-506200