เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

นายไชยยา ไขศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

นายศักดา  จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบุรี

altalt

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:15 น.

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562