เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

นายไชยยา ไขศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

นายศักดา  จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563

ถวายเทียนเข้าพรรษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ถวายเทียนเข้าพรรษา ๒๕๖๓
ณ วัดมาบปลาเค้า
วัดตาลกง
วัดเขาพรหมชะแง้

โดยคณะ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
alt

alt

alt