Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

alt
นายมาโนชย์  ขาวคง
หัวหน้าสำนักปลัด
alt
นายพรภิรมย์ ศรีเกตุ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    alt
นางกณิศา  จันทร์นาค
บุคลากร
alt
นางสาวอำพร บุญเติม
ผู้ช่วย จนท.บริหารงานทั่วไป
    alt
นางสาววไลพร ปู่โตไทยะ
ผู้ช่วยจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 
alt
นายสันติ  เจริญเรืองสกุล

ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
    alt
นางสาวเพชรรัชต์  รอดสวัสดิ์
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
alt
นายชาตรี  บุญเติม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    alt
นายสังข์วาล  อรชร
คนงานประจำรถขยะ

alt

นายเทิดศักดิ์  ทองขาว
คนงานจ้างเหมา
    alt

นายโสฬส  อยู่มุด
 
คนงานจ้างเหมา
alt
นายสุเทพ  สร้อยหลง

คนงานจ้างเหมา
    alt
นายเอกนรินทร์  พุ่มดารา
คนงานจ้างเหมา
alt
นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์ศิริ

คนงานจ้างเหมา
   นางพัชรินทร์ เพชรพรมินทร์
คนงานจ้างเหมา
              alt
               นายยุทธนา จันทร์สุข
คนงานจ้างเหมา 
    alt
     นางสาวอุไรรัตน์   จันทร์สุข
คนงานทั่วไป

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code อบต.มาบปลาเค้า

นายไชยยา ไขศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

นายศักดา  จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

ไฟไหม้แจ้ง

อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

หรือ
อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้
ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-506200