Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า จังหวัดเพชรบุรี

alt

วิสัยทัศน์ของตำบลมาบปลาเค้า

มาบปลาเค้าเป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานครบครัน มีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งผลิจพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ     "มาบ" เป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งแปลว่าที่ราบกว้างมีความราบต่ำ จนเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่มาของตำบลมาบปลาเค้า ก็มาจากกลุ่มไทยพวนอพยพแหล่งที่ทำกินแห่งใหม่ และได้มาตั้งถิ่นฐานยังมาบแห่งนี้ ซึ่งบริเวณนี้มีปลาเค้า ชุกชุมมาก ชาวบ้านจึงอาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นที่ทำกิน จนสร้างเป็นหมู่บ้านขนาดย่อม และได้ตั้งชื่อว่า บ้านมาบปลาเค้า สืบต่อมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้ยกฐานะจากสภาตำบลมาบปลาเค้า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เริ่มแรกจัดตั้งมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน เดิมใช้สภาตำบล เป็นที่ทำการชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลมาบปลาเค้า
     ต่อมาเมื่อโรงเรียนบ้านหนองหินถ่วงได้ยุบรวมกับโรงเรียนวัดตาลกง ทางอบต.มาบปลาเค้า ได้เล็งเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม และเป็นการประหยัดงบประมาณจึงได้ย้ายเข้ามาใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านหนองหินถ่วง เป็นที่ทำการชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 หมู่ที่ 8 ตำบลมาบปลาเค้า จนถึงปัจจุบัน


 

alt

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code อบต.มาบปลาเค้า

นายไชยยา ไขศรี
นายกอบต.มาบปลาเค้า

นายศักดา  จิตต์การุณย์
ปลัดอบต.มาบปลาเค้า

ไฟไหม้แจ้ง

อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

หรือ
อบต.มาบปลาเค้า
032-506009
032-506141
081-9089336
089-0823744

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้
ลิขสิทธิ์ ? 2012 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-506200